fbpx

Rachunek powierniczy – czyli o tym jak zabezpieczone są Twoje finanse

Zakup krok po kroku

Planujesz mieszkanie, ale jego budowa jeszcze trwa albo się nie rozpoczęła? Masz obawy, że inwestycja może nie dojść do skutku i stracisz swoje pieniądze? Spokojnie, rachunek powierniczy to istotny środek ochrony nabywcy.

Rachunek powierniczy powstał po to, by chronić finanse nabywców nieruchomości, gdy zakup odbywa się trakcie trwania budowy inwestycji lub na etapie tzw. dziury w ziemi. Obowiązek prowadzenia rachunku powierniczego spoczywa na deweloperze i wynika z zapisów ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Na etapie zakupu nieruchomości, sprawdź czy Twój deweloper prowadzi rachunek powierniczy. Zadbaj o bezpieczeństwo Twoich finansów.

Na czym polega ochrona nabywcy?

Zgodnie z umową deweloperską zawartą z Deweloperem jesteś zobowiązany do zapłaty ceny mieszkania w ustalonych transzach. Harmonogram płatności wynika z harmonogramu prac budowlanych danej inwestycji.

Przykład

Jeśli budowa budynku, w której nabywasz nieruchomości jest na etapie prac ziemnych które stanowią 15 % zaawansowania budowy, to Twoim obowiązkiem jest wpłacić 15 % ceny mieszkania na rachunek powierniczy.

Wpłacone przez Ciebie środki nie wpływają bezpośrednio na konto dewelopera. Wpłata jest księgowana na rachunku powierniczym prowadzonym przez Bank, który przed zwolnieniem środków sprawdza, czy Deweloper wykonał deklarowany etap prac. Kontrola odbywa się przy udziale Inspektora Budowlanego, który wizytuje budowę i posiada wgląd do dziennika budowy.

Jeśli Deweloper nie wywiązał się z etapu prac budowlanych, za które wpłacasz środki bank prowadzący rachunek powierniczy blokuje wypłatę transzy, aż do czasu kolejnej kontroli, w której deweloper potwierdzi wykonanie prac. 

Pamiętaj, że koszt prowadzenia rachunku powierniczego a także koszt kontroli Inspektora Budowlanego jest po stronie Dewelopera realizującego inwestycję.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących rachunku powierniczego skontaktuj się z naszym Biurem Sprzedaży, gdzie doradca, który koordynuje formalności związane z prowadzeniem rachunku powierniczego przez Dewelopera udzieli Ci wszelkich informacji.

Kontakt
+48 720 560 560 - Biuro sprzedaży