fbpx

Bezpieczny Kredyt 2% – kto może skorzystać z rządowego programu? Sprawdzamy!

Strefa inwestora

Już 1 lipca 2023 r. zgodnie z deklaracją Rządu ma ruszyć Nowy Program, który otwiera drzwi wielu młodym ludziom na zakup pierwszego, własnego mieszkania. Co wiemy już teraz? Przeczytaj najnowszy wpis!

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentem programu rządowego może być każda osoba do 45 roku życia, która nigdy wcześniej nie była właścicielem mieszkania, domu ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku małżeństw wystarczy, że tylko jedna z osób spełnia powyższe wymogi.

Na jaki kredyt można liczyć?

Singiel może ubiegać się o kredyt w maksymalnej wysokości – 500 tys. przy czym wartość nieruchomości nie może przekroczyć́ kwoty 700 tys. W przypadku małżeństw maksymalna wysokość kredytu to 600 tys. a wartość nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 800 tys. 

Jakie są ograniczenia dotyczące wkładu własnego?

Dotychczasowe zasady związane z wkładem własnym pozostają bez zmian tj. klient musi posiadać minimum 10 % wartości nieruchomości, której zakup planuje. Jednym ograniczeniem jest fakt, iż wysokość wkładu własnego zarówno singla jak i małżeństwa nie może przekroczyć kwoty 200 tys.

Kto będzie dopłacał do kredytu?

W okresie trwania programu rządowego różnicę między oprocentowaniem rynkowym (liczonym jako średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących) a stawką 2%, pokrywać będą dopłaty rządowe ze środków utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego- Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Rząd będzie dopłacał do rat kapitałowo-odsetkowych, w takiej wysokości, aby kredytobiorca pokrywał odsetki naliczane według oprocentowania stałego w wysokości 2% powiększonego o marżę danego banku.

Jak będzie wglądała rata po 10 latach ?

Na wysokość raty po okresie 10 letniego wsparcia będzie miało kilka czynników takich jak m.in. okres kredytowania, czy aktualny poziom stóp procentowych. Program przewiduje także dodatkowe wsparcie dla kredytobiorców, dla których rata kredytu po 10 latach będzie istotnym obciążeniem domowego budżetu. W takim przypadku planowana jest możliwość wydłużenia okresu wsparcia o kolejne 5 lat.

Czy program zakłada limity cen mieszkań objętych programem?

W lipcowym programie rząd nie zakłada limitów ceny mieszkania za 1 m2. To oznacza, że każde mieszkanie znajdujące się w ofercie osiedla Novum w Rumi realizowanego przez Dewelopera HS Dom może być przedmiotem umowy sprzedaży klasyfikującej się do rządowego programu!

Czy istnieje możliwość wynajmowania zakupionego przy rządowym wsparciu mieszkania ?

Nie, rządowy program wyklucza możliwość wynajmowania mieszkania, które zakupiono przy rządowym wsparciu. Podstawowym celem programu jest wyłącznie wsparcie gospodarstwa domowego w zaspokojeniu własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania dopłaty wygasną. 

Należy jednak pamiętać, że ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta i wciąż nie znamy jej ostatecznych założeń. Kolejne wpisy w temacie rządowych dopłat już niebawem!

Nota prawna

+48 720 560 560 - Biuro sprzedaży