fbpx

Wyniki ankiety „Ocena komfortu życia mieszkańców osiedla Novum w Rumi”

Życie osiedla

Przekazanie ponad 100 mieszkań na osiedlu Novum w Rumi było idealną okazją do sprawdzenia co na temat osiedla jak i Dewelopera HS DOM sądzą mieszkańcy. Ankietę przeprowadziliśmy wśród osób zamieszkujących budynki przy Kosynierów 80A-80E.

W ankiecie wzięło udział łącznie 49 osób. Pytania dotyczyły także przyszłości osiedla, zapytano mieszkańców m.in. o to czego brakuje im na osiedlu oraz czy i jak chcieliby budować społeczność sąsiedzką wokół Novum. 

Po zapoznaniu się z wynikami ankiety, deweloper zdeklarował wprowadzenie w 2023 roku udogodnień, na które wskazali w ankiecie mieszkańcy np. postawienie dodatkowych ławek.

Pytania były bardzo szczegółowe (na potrzeby artykułu prezentujemy tylko główne wnioski), dlatego tym bardziej dziękujemy mieszkańcom za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Okazało się, że tylko 20% znała nas wcześniej. Natomiast, gdy już się poznaliśmy to wrażenie ze współpracy były bardzo pozytywne – obsługę Biura Sprzedaży 80.4% ankietowanych oceniło na 5. Pokrywa się to z danymi dotyczącymi terminowego oddania mieszkań: 84% badanych uznało, że termin odbioru był taki sam jak deklarowany przez dewelopera, a 31,4% mieszkańców skorzystało z doradztwa kredytowego w HS DOM.

18% decydując się na zakup lokalu na osiedlu Novum nie oglądało żadnych innych mieszkań.

Blisko 1/3 ankietowanych obejrzała wcześniej 1-2 inne mieszkania, a więcej niż 6 mieszkań obejrzało zaledwie 12% mieszkańców osiedla przy Kosynierów 80 w Rumi. Ciekawe wnioski płyną również z części badania poświęconej już konkretnym elementom infrastruktury osiedla Novum w Rumi.

Jak się mieszka na osiedlu Novum w Rumi?

Gdy kolejnym razem usłyszymy to pytanie w Biurze Sprzedaży, możemy powołać się na konkretne dane! Wybudowanie osiedla to nie wszystko – ważne są też elementy sprzyjające zabawie czy aktywnemu wypoczynkowi. Okazuje się, że mieszkańcy najbardziej cenią sobie siłownię zewnętrzną ze ścieżką crossfit – blisko 80% badanych oceniło ją na 5. Wysokie noty zdobyły też tereny zielone i wspólny taras. W tej części badania ani razu nie zdarzyła się ocena 1.

Wycinek z wyników ankiety. Całość do pobrania na końcu artykułu.

Podsumowując tę część badania można stwierdzić, że projektując teren wokół osiedla Novum, udało nam się zauważyć potrzeby mieszkańców w różnym wieku i o różnym stylu życia.

Integracja sąsiedzka – o tym zdarza się zapominać deweloperom

Na osiedlach deweloperskich to dopiero mieszkańcy tworzą historię na nowym terenie. Chcielibyśmy, żeby lokatorzy szybciej poczuli, że dom = osiedle Novum w Rumi. Zależy nam na tym, aby pomóc w przełamaniu pierwszych lodów, poznaniu nawzajem sąsiadów. Planujemy organizację i współorganizację różnych wydarzeń, szczególnie w sezonie letnim. Jak mieszkańcy przyjęli propozycje integracji sąsiedzkiej? Pojawiło się kilku faworytów, choć każda konkurencja miała liczne grono zwolenników (dodajmy, że osiedle zamieszkują osoby między 26 a 70 rokiem życia): 

Jakie zgłoszenia od mieszkańców zostaną wprowadzone na osiedlu w 2023 roku?

Choć tereny zielone w Novum zajmują 3 800 m, to okazuje się, że zieleni nigdy za wiele. Ankietowani deklarowali, że chętnie zobaczyliby jeszcze więcej sadzonek. Ważnym elementem okazały się też ławki przed budynkami. Dzięki tym sugestiom podjęliśmy decyzję, że na osiedlu zostanie zasadzonych jeszcze więcej roślin, drzew i krzewów. O tym, co już zostało posadzone między budynkami można przeczytać tutaj. 

Oprócz tego zostaną zamontowane tabliczki z numeracją osiedla i poszczególnych

budynków, co ułatwi komunikację. Na terenie osiedla pojawią się znaki drogowe, które ułatwią poruszanie się po okolicy zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym. Zmieni się też funkcja ławki przy budynku 80A. 

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział i szczere, dokładne odpowiedzi. Wyniki ankiety do pobrania poniżej.

ZOBACZ WYNIKI ANKIETY – PLIK PDF
+48 720 560 560 - Biuro sprzedaży