fbpx

Nota prawna

HS DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rumi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793773, NIP: 5882450959 (dalej „HSDOM”) zastrzega, że treści opublikowane w serwisie internetowym hsdom.pl (oraz na stronach, do których serwis ten odsyła, a także na profilach prowadzonych dla HSDOM w portalach społecznościowych, w tym facebook.com, instagram.com) mają charakter informacyjny lub marketingowy oraz nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek świadczeń w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

Zaznaczyć należy, że przedmiotowe treści, ani w całości, ani w części, nie stanowią czynności z zakresu doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców. Treści te w żadnym zakresie nie stanowią także czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Publikowane informacje z uwagi na ich charakter nie stanowią wystarczającej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji na ich podstawie. Ryzyka związane z podjęciem decyzji przy wykorzystaniu publikowanych treści oraz ich użycia w jakimkolwiek celu ponoszą wyłącznie ich odbiorcy.

Zawartość serwisu internetowego hsdom.pl (oraz stron, do których serwis ten odsyła; a także profili prowadzonych dla HSDOM w portalach społecznościowych, w tym facebook.com, instagram.com) jest chroniona prawami autorskimi. Zaznacza się, że kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie oraz wykorzystywanie (w całości lub w części) publikowanych treści bez zgody HSDOM jest zabronione.

+48 720 560 560 - Biuro sprzedaży